dijous, 6 de maig de 2010

Cita de Tagore, Luisa

Encara que li arrenquis els pètals, no treuràs la bellesa a la flor.
Aquesta cita explica que per més que li treguis els pètals a la flor no li treuràs la seva bellesa interior, perquè la bellesa interior de la flor la té per si mateixa, i això mateix passa amb les persones: el més important no és la bellesa física sino la bellesa interior.
Luisa